Sportsbook Revenue Calculator

Dami ng Players
Hold percentage
Average Monthly Turnover %
Monthly na Deposito Kada Player
Ang Iyong Monthly Gross Gaming Revenue
*ilagay lamang ang numero, walang comma o kuwit,
gamit ang decimal points kung kinakailangan
*ang kalkulasyon at base sa 50/50 na taya o bettings
sa bawat side
*ang Gross Gaming Revenue (GGR) ay ang amount
o halagang tinaya o wagered menos ang winnings na
binalik sa mga players
HINDI ito ang aktuwal na kita sa sportsbook